0015702pSBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att snitträntorna för nya bolån steg mellan oktober och november. Även listräntorna ökade. 

Trots viss nedåtpress på räntemarknaden under hösten så har en del riskpremier som påverkar finansieringskostnaderna för bolån ökat – bland annat har kostnaden för att hantera ränte- och valutarisk stigit. SBAB:s listräntor på bolån höjdes därför under november. Tremånaders listränta höjdes från 1,59 till 1,69 procent under månaden medan den tvååriga listräntan höjdes från 1,72 till 1,82 procent och den femåriga listräntan steg från 2,49 till 2,59 procent.

SBAB:s genomsnitträntor steg också mellan oktober och november. Tremånadersräntan, den vanligaste, steg från 1,45 till 1,55 procent. Tvåårsräntan steg från 1,44 till 1,54 procent medan femårsräntan steg från 2,42 till 2,53 procent.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.