smSCB:s småhusbarometer visar att småhuspriserna steg med 1 procent under tremånadersperioden september – november 2015, jämfört med den föregående perioden juni – augusti 2015. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 10 procent.

Mest ökar priserna på Gotland där prisuppgången uppgår till 16 procent jämfört med samma period i fjol följt av Stockholm med 15 procent. Lägst var prisuppgången i Blekinge där småhuspriserna steg med endast 1 procent.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt. Klicka här för att läsa mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.