baUnder 2015 har SBAB tagit marknadsandelar på bolånemarknaden. Nu stärker man sin satsning på den här marknaden och erbjuder bolån i eget varumärke och i samarbetspartners varumärken genom bolåneförmedling av Ikano Banken, ICA banken, Sparbanken Syd, Bättre Bolån och Plus Bolån. Som ett led i satsningen att öka fokus på eget varumärke avslutas samarbetena med Bättre Bolån och Plus Bolån.

– Nu ökar vi fokus än mer på bolån i eget varumärke. Vi har under året haft en fantastisk tillväxt. Vi ser stora möjligheter med en fortsatt digitalisering av vårt kunderbjudande och i vår kundkommunikation, säger Klas Danielsson, vd på SBAB.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.