School blackboard and hand with chalk drawing arrows on it

Länsförsäkringar höjer räntan för lån med en bindningstid på tre år med 0,09 procentenheter till 2,05 procent. Fyraårssräntan höjs med 0.05 procentenheter till 2,33 procent. Femårsräntan höjs med 0,11 procentenheter till 2,45 procent. Sjuårsräntan höjs med 0,15 procentenheter till 3,03 procent. Tioårsräntan höjs med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. 

Övriga räntor lämnas oförändrade.

Bakgrund till ändringen är en marknadsanpassning av räntorna. Justeringen gäller från och med fredagen den 18 december 2015.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.