sänkSBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner visar att andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån fortsätter att vara mycket hög. Under nästan hela 2015 har fler än åtta av tio valt rörlig bolåneränta. Även under november var andelen mycket hög. 

– Riksbankens räntesänkningar har bidragit till att de rörliga boräntorna gått ned lite mer än de bundna hittills under 2015. Det är en av faktorerna bakom den starka efterfrågan på rörliga räntor. Andra faktorer kan vara goda marginaler hos bolåntagarna och att risken för kraftigare ränteuppgångar bedöms som mycket låg, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB.

Under november valde en andel på 84 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet lägre än under oktober men väl över de senaste årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år var 15 procent under oktober medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var 1 procent. Marginella ökningar för båda.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.