byggHushållens skulder växer snabbt, när priserna på bostäder stiger kraftigt. Det innebär ökade risker för den ekonomiska stabiliteten, konstaterar Finansinspektionen (FI) i sin nya stabilitetsrapport. Generaldirektör Erik Thedéen säger till TT att det finns en risk för ett rejält prisfall på bostadsmarknaden efter en lång tid av kraftiga prisuppgångar.

– Det sista året har vi husprisökningar på 15 procent. Det är klart att det ökar riskerna för ett framtida fall. Det blir mer och mer omotiverade uppgångar.

FI konstaterar också att hushållens skuldsättning i nuläget inte är något direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Men eftersom skulderna växer snabbt och många hushåll är högt skuldsatta blir ekonomin sårbar för störningar. Därför menar man att det är bra att amorteringskravet kan vara på plats sommaren 2016. Utöver detta krävs beredskap för ytterligare åtgärder om inte riskerna kopplade till skuldtillväxten dämpas. FI har lyft fram ett skuldkvotstak som en tänkbar fortsatt åtgärd och pekar också på behovet av att FI:s befogenheter förtydligas.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.