Arrow made of dollars isolated on white

Den amerikanska centralbanken (Fed) har beslutat att höja styrräntan. Efter drygt nio år av lågräntepolitik höjs den med 25 punkter och blir nu 0,25–0,50 procent. Fed säger att räntan ska höjas till omkring 1,4 procent i slutet av 2016 och man räknar med tre eller fyra höjningar under året. USA-börserna steg efter beskedet. Även dollarn stärktes och USA:s tioåriga statsobligation stiger.

Sedan december 2008 har Feds styrränta legat på 0–0,25 procent. Den rekordlåga räntan infördes efter att finansmarknaden stelnat till följd av kollapsen för investmentbanken Lehman Brothers. Ganska säkert är också att det amerikanska arbetsmarknaden fortsätter stärkas under nästa år – med en förväntad arbetslöshet på 4,7 procent mot dagens 5 – vilket ger stöd åt Feds strävan att normalisera räntemiljön.

I ett pressmeddelande från nyhetsbyrån Bloomberg hade 102 av 105 svarande räknat med en höjning. Osäkerheten inför beskedet gällde i stället i vilken takt ledamöterna i räntekommittén FOMC tänker sig att höja under nästa år. Klart är att Fed vill gå försiktigt fram.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.