A small cottage and a three-dimensional stack of hundred-dollar bills. symbol of a successful real estate business

Enligt de senaste statistiknyheterna från SCB har taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 181,2 miljarder kronor eller 2,5 procent i och med 2015 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 7 562 miljarder kronor.

Vad gäller småhus med typkod ”220 Småhusenhet, bebyggd”, har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 6 956 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 180 000 kronor. Av det totala taxeringsvärdet på 7 562 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 29,0 procent, vilket motsvarar 2 195,2 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,8 procent, vilket motsvarar 56,4 miljarder kronor.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.