induDen samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar inklusive bostäder och lokaler uppgick till lite drygt 149 miljarder kronor under årets första tre månader. Det visar Industrifaktas sista konjunkturrapport för i år.

Jämfört med samma period förra året innebär detta en ökning med 6 procent, vilket ligger helt i paritet med Industrifaktas prognos för helåret 2015 på +5 procent. Det är fortfarande bostadsbyggandet som är den huvudsakliga motorn på byggmarknaden, medan utvecklingen för privata lokaler pekar på en minskning i år. Det offentliga lokalbyggandet utvecklas i linje med det samlade husbyggandet. Industrifakta räknar med en fortsatt tillväxt för husbyggandet nästa år, men att takten bromsar in markant jämfört med i år.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.