bobristMäklarsamfundet har med hjälp av Svensk Mäklarstatistik kartlagt avvikelsen mellan begärt pris och slutgiltigt pris för bostäder i Sveriges alla kommuner under det senaste året. I kartläggningen har Mäklarsamfundet bedömt att prisavvikelser som understiger tio procent under perioden januari till och med november 2015 bedöms ligga inom ramen för vad som ryms inom så kallad fackmannamässig värdering.

Enligt Boverket har drygt 63 procent av landets kommuner bostadsbrist. De människor fastighetsmäklarna möter på denna bostadsmarknad har höga krav på mäklarnas förmåga att värdera och prissätta bostäder. Det ligger i branschens intresse att slutpriset inte systematiskt avviker väsentligt från det i annonsen begärda priset eftersom det handlar om förtroende för mäklarnas yrkeskunnande. Att olika myndighetsföreträdare och företrädare för politiska partier under lång tid aviserat olika åtgärder i syfte att påverka de höga priserna på bostadsmarknaden innebär en osäkerhet som både konsumenter och fastighetsmäklare måste förhålla sig till.

Bland annat visar kartläggningen att det är tydligt att kommuner med bostadsbrist också är de kommuner där det blir budgivning och där slutpriserna hamnar över utgångspriset. Det handlar inte bara om Stockholm, Göteborg och Malmö, tvärt om – bostadsbrist finns i hela landet. Man kan samtidigt notera att det finns många kommuner där det saknas statistiskt underlag för att göra en kartläggning (färre än 25 överlåtelser per år).

– Mäklarbranschen får kritik för att priserna stiger på bostäder när fler deltar i budgivningen men det är att rikta kritiken åt fel håll. Mäklarna har inte ansvar för bostadsbeståndets storlek. Beslutsfattare återkommer ofta till behovet av åtgärder för att påverka bostadspriserna genom exempelvis låne- och avdragsbegränsningar. Givet osäkerheten om kommande förändringar ställs mäklarens förmåga att värdera och prissätta bostäder på prov. I detta ingår, tycker jag, att även en fackmannamässig bedömning bör innehålla ett visst mått av försiktighet och ge trovärdighet hos både säljare och köpare, säger Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.