vintage symbol set for use

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 54 i december jämfört med 60 i november. Av de tillfrågade tror 67 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 72 procent förra månaden, medan 13 procent tror på fallande priser, jämfört med 12 procent föregående månad. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden. 

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,18 procent, upp jämfört med 0,16 procent föregående månad.

– Trenden mot lägre boprisförväntningar blir allt tydligare. På tre månader har Boprisindikatorn sjunkit med 18 enheter och rört sig från rekordnivån 72 i september till årslägsta 54 i december. Den lägre förväntansbilden kommer antagligen att påverka den faktiska prisutvecklingen i en lugnare riktning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.