boooBovision och Valueguards sammanställning för senaste månaden på det utropspris som fastighetsmäklarna sätter på bostadsrätter till salu i Stockholm, Göteborg och Malmö visar att annonsprisindex och bostadsprisindex har sjunkit i Stockholm senaste månaden. I Göteborg har annonsprisindex stigit svagt samtidigt som bostadsprisindex gått. Den senaste månaden har utannonserat pris och försäljningspris närmat sig i Göteborg.

Branschen har kritiserats för att utropspriset oftast satts för lågt speciellt i storstäderna. Under november har bostadsrättspriserna gått ned i Stockholm och Göteborg vilket inneburit att utannonserat pris och försäljningspris närmat sig varandra vilket är positivt för konsumenten och marknaden.

Den senaste månaden har annonsprisindex för bostadsrätter gått ned med 0,1 procent i Stockholm. I Göteborg har annonsprisindex stigit med 0,5 procent och i Malmö med 0,7 procent. Bostadsrättsindex har förändrats med – 0,6 procent i Stockholm och – 0,6 procent i Göteborg under samma period. I Malmö har bostadsrättsindex ökat med 1,1 procent. De senaste 12 månaderna har annonsprisindex för bostadsrätter stigit med 13,2 procent i Stockholm, med16,2 procent i Göteborg och med 10,3 procent i Malmö. Bostadsrättsindex har under de senaste 12 månaderna stigit med 18,2 procent i Stockholm, med 18,2 procent i Göteborg och med 16,1 procent i Malmö.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.