backaStadsdelen Backa i Göteborg fortsätter att utvecklas. Nu planeras för upp emot 700 nya bostäder i en tät kvartersstad utmed Litteraturgatan. Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med övriga kommunala förvaltningar. Tillsammans planerar man att bygga 650-700 nya bostäder i en mix av både hyresrätter och bostadsrätter. Planförslaget som nu ställs ut för samråd är en del i utvecklingen av Backa och det programarbete som startade 2009. Tidigare har området kring Selma Lagerlöfs torg varit ute på samråd och nyligen vunnit laga kraft. Det aktuella förslaget rör området söderut och väster om Litteraturgatan och syftar till att knyta ihop de olika bostadsområdena kring Litteraturgatan i Backa.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.