ii45x8tutrhy3hmt8sa3På sitt årsmöte idag beslutade Mäklarsamfundet att gå på styrelsens rekommendation och tog ett vägledande beslut för styrelsen att dels fullfölja genomförandet av affären med Schibsted och ingå för aktieöverlåtelsen relevanta avtal, dels att avyttra 15 procent av sitt aktieinnehav och kvarstå med 10 procents aktieinnehav. Härigenom kommer Mäklarsamfundet att ges inflytande i bolaget under lång tid.

I ett pressmeddelande skriver Mäklarsamfundet att man har genomfört en grundlig process och förhandlat brett med flera intressenter, allt enligt medlemmarnas vägledande beslut på det extra årsmötet i juni. Processen har utmynnat i att det framförhandlade avtalet med Schibsted är det mest fördelaktiga alternativet för Mäklarsamfundets medlemmar och för bostadskonsumenterna i en sammanvägd bedömning.

– För oss i branschen är detta en hjärtefråga. Den givna utgångspunkten har varit att väga samman affärsuppgörelsen och de juridiska avtalen i ljuset av att köparen även bör vara en ägare som upplevs som långsiktig och sund för fastighetsmäklare och för konsumenterna, säger Anders Edmark, Mäklarsamfundets ordförande.

– Vi är en stor organisation med många viljor och med den här uppgörelsen kan vi både sälja en del av våra aktier och ta ett långsiktigt ansvar för bolaget och branschen på ett sätt som vi känner oss nöjda med. Det sistnämnda är viktigt inte minst ur ett konsumentperspektiv, avslutar Anders Edmark.

 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.