dan_sjoblom2_300
Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket. Foto: Andreas Eklund.

Konkurrensverket varnar för försämrad konkurrens på bolånemarknaden om alla banker tvingas införa samma amorteringskrav. Verket vill därför lägga ansvaret för amorteringarna på bankerna.

– Det är bättre att reglera bankerna i stället för bankernas avtal med sina kunder. Med vårt förslag blir det möjligt att konkurrera med olika villkor även framöver, samtidigt som inlåsningseffekterna mildras, skriver verkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Detta med anledning av ett remissvar från Konkurrensverket på regeringens förslag om att ge mandat till Finansinspektionen att införa amorteringskrav.

Läs mer

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.