Construction of a tall modern building

I MäklarVärlden nummer 4 säger vår före detta finansminister Anders Borg att mäklarbranschens viktigaste framtidsfråga är att det blir fart på det långsiktiga bostadsbyggandet. Karlshamns kommun tar nu fram en strategi för att öka just bostadsbyggandet. Genom att fokusera på viktiga projekt vill kommunen vara en attraktiv plats för alla och få fler boende, företag och besökare till både staden och landsbygden.

Att arbeta med mark- och boendefrågor är ett långsiktigt arbete som kräver god framförhållning och helhetssyn. Samhällsbyggandet är en omfattande process där flera aktörer inom kommunen, staten och näringslivet behöver samverka och kraftsamla mot gemensamma mål. Markförvärv och nybyggnation är ofta kostsamma projekt som kräver stora insatser från samhället och enskilda. För att arbetet ska ge största möjliga effekt krävs fokus och tydliga prioriteringar. 

– I uppdraget analyserar vi hur situationen för Karlshamn ser ut idag och på vilket sätt vi påverkas av förändringar i omvärlden, säger Anders Siversson, nyanställd projektledare på avdelningen för tillväxt och utveckling i Karlshamns kommun. Genom att diskutera med fastighetsägare, byggare, intresseföreningar och representanter från olika verksamheter och bolag i kommunen, får vi en bra bild över vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns. Analysen leder fram till vilka viktiga satsningar som behövs för att lyfta Karlshamn till en riktigt attraktiv plats, säger Anders Siversson, projektledare Karlshamns kommun i ett pressmeddelande. 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.