IMG_0240c-730x450
Foto: FMF:s hemsida.

I onsdags genomförde FMF Ekonomisk förening sitt extra årsmöte. Den stora frågan handlade om ägarandelarna i Hemnet, skriver Fastighetsmäklarförbundet, FMF på sin hemsida. Enligt förbundet var det en stor uppslutning medlemmar som närvarade och debatten under mötet var bra, där alla som önskade fick komma till tals.

Styrelsen redogjorde för den process som varit och förklarade hur man tagit sig an uppdraget samt att fokus hela tiden varit att tillvarata medlemmarnas intressen såväl nu som även efter ett eventuellt ägarbyte. Man redogjorde också för de bud som ligger på Hemnet.

Stämman beslutade därefter att ge styrelsen för FMF mandat att driva förhandlingarna i mål och bestämma om aktier ska säljas eller ej och i sådana fall till vem.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.