Jens_Magnusson3_2009Enligt SEB:s senaste Boprisindikator faller hushållens förväntningar på bostadspriserna med fyra enheter från förra månaden och ligger nu på 60 . Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden, fyra procent.

– På två månader har Boprisindikatorn sjunkit med 12 enheter. Det är en kraftig nedgång och vi är nu tillbaks på nivåerna från årets början. Hushållen har antagligen påverkats av diskussionerna om amorteringskrav, ränteavdrag, bolånetak och andra prisdämpande åtgärder, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Läs mer

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.