3D man carrying house on his backEU-länderna hade sammanlagt en befolkning på nästan 510 miljoner invånare förra året. 36 procent av dem uppger att boendekostnaderna är en tung börda för det egna hushållet. Sverige har lägst andel med 7 procent. Det framgår av nya tabeller på SCB:s webbplats med uppgifter från den europeiska undersökningen av inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC).

I EU som helhet har denna andel ökat mellan 2008 och 2014 medan andelen svenska hushåll som upplever att boendekostnaderna är en tung börda har minskat under samma period. I flera länder i östra och södra delen av Europa har mer än 4 av 10 hushåll angett att boendekostnaderna utgör en tung börda. Den högsta andelen finns bland cypriotiska hushåll men även i Polen, Italien, Spanien och Grekland upplever en relativt stor andel av hushållen att utgifterna för det egna boendet i stor utsträckning belastar hushållet.

Sedan 2008 har andelen invånare i EU-27 (exklusive Kroatien) som upplever att boendekostnaderna utgör en tung börda ökat, från 34 procent till drygt 36 procent. Malta, Grekland och Polen är de länder där andelen ökat mest medan Sverige, Luxemburg och Tyskland är de länder där andelen har minskat mest.

 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.