Building crane silhouette in sky on sunset. Munich, Germany

Den svenska byggtillväxten är snabbast i EU, skriver nyhetssidan Europaportalen. Hela 14 procent har det svenska byggandet öka med under det senaste året. I Tyskland och Frankrike backar däremot byggandet. I det totala byggandet ingår både bostäder och infrastrukturbyggen. I Sverige ökade husbyggandet med 13,8 procent. Siffrorna anger förändring i byggandet mellan andra kvartalet 2014 och 2015, skriver DI.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.