takkkKammarrätten i Stockholm ser till skillnad från kammarrätten i Jönköping  inga juridiska hinder för regeringens plan att införa amorteringskrav via Finansinspektionen, rapporterar DI.

Just nu är förslaget ute på remissrunda och tidigare i veckan sade Jönköpingsjuristerna nej, precis som de gjorde i våras då Finansinspektionen fick dra tillbaka sitt amorteringskrav. Kammarrätten i Stockholm gör dock en annan bedömning.

Den andra november går remisstiden ut och fortfarande saknas svar från flera remissinstanser. Även lagrådet kommer senare att få granska lagförslaget.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.