Law justice concept - wooden judge gavel on law book isolated on white background

FMI, Fastighetsmäklarinspektionen, konstaterar i sitt senaste nyhetsbrev att antalet anmälningar av fastighetsmäklare har ökat jämfört med samma period föregående år (279 jämfört med 220 anmälningar). Den stora ökningen gäller framför allt att anmälare anser att mäklare använder så kallade lockpriser i sin marknadsföring av bostäder och att man är missnöjd med hur mäklaren hanterar budgivningsprocessen. Under årets första nio månader har det kommit in 71 anmälningar om priset i marknadsföringen jämfört med 20 anmälningar motsvarande period 2014. Under tidigare år har det som mest kommit in 55 anmälningar om prissättningen och det var för hela året 2011. För området budgivning är siffrorna 77 anmälningar under år 2015 jämfört med 47 anmälningar samma period 2014. Det är alltså viktigare än någonsin att fastighetsmäklare informerar om vad som gäller vid en budgivning och använder en mer rimlig marknadsvärdering.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.