tak

 Nu är det snart fem år sedan bolånetaket infördes. En uträkning som Länsförsäkringar nyss genomfört visar att kontantinsatsen för en mindre genomsnittslägenhet ökat med 48 procent eller med drygt 80 000 kronor under perioden. De regionala skillnaderna är stora och i vissa orter har kontantinsatsen ökat med över 100 procent.

Bolånetaket skulle fylla en viktig funktion när det gäller att minska samhällets och bankernas sårbarhet vid kriser. När bolånetaket infördes i oktober 2010 motiverades beslutet med att det behövdes ett ökat konsumentskydd och en starkare motivation för hushåll att begränsa sina skulder. Men sedan dess har priserna på bostäder stigit och skuldkvoten ökat, speciellt för dem mellan 25 år och 35 år.

I sin iver att skydda system och individ är vi på väg att göra det omöjligt för unga vuxna att köpa sig någonstans att bo, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank;

– Den fokusförflyttning som bolånetaket medfört, från betalningsförmåga till kontantinsats, har försvårat för många unga vuxna som har en god inkomst men som har ett lågt eller obefintligt sparande. För mig är det obegripligt hur en förstagångsköpare utan föräldrar som kan hjälpa ska kunna komma in på bostadsmarknaden.

Regeringen är nu överens med de fyra allianspartierna om att införa krav på amortering på bolån som med största sannolikhet kommer att införas under 2016. Hur det ska utformas är dock ännu inte klart.

– Det skärpta amorteringskravet blir ytterligare ett hinder för unga att komma in på bostadsmarknaden. Kanske är det dags att börjar se amortering ur ett vidare perspektiv, där skuldsättning och sparande ska ses i en helhet. I debatten om amorteringskrav glömmer vi gärna bort att hushållens ekonomi handlar om både tillgångar och skulder och att man har olika möjligheter till amortering under olika skeenden i livet. Och hur kommer ett eventuellt beslut om slopat ränteavdrag att påverka möjligheten att köpa sig en bostad, säger Rikard Josefson.

Priset per kvadratmeter 2010 gånger 50 kvadrat och jämförde det med priset per kvadratmeter 2015. Källa; Mäklarstatistik.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.