bygg– Gemensamt för många underentreprenörer, konsulter och teknikleverantörer i våra paneler är att de har stora svårigheter att hitta rätt utbildad personal, säger Jens Linderoth på Industrifakta.

Kompetensbrist och svårigheter att rekrytera nyckelpersoner i konsultbranschen och inom den teknikintensiva entreprenadbranschen riskerar att hämma tillväxten på byggmarknaden. Den slutsatsen drar Industrifakta i samband med att man presenterar höstens konjunkturrapporter för olika branscher i byggsektorn.  Kompetensbrist upplevs av många företag som det största hotet mot den egna verksamheten och möjligheten att expandera.

Läs mer

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.