kravAmorteringskrav på nya bolån ser nu ut att kunna införas. Regeringen är överens med oppositionen och Vänsterpartiet om hur en ny lag ska se ut. Och den nya lagändringen föreslås träda i kraft 1 maj 2016.

– Det är ju ett stort steg som vi tar nu, där vi fört samtal brett i politiken. Vi har fört samtal med de borgerliga partierna och även förankrat med Vänsterpartiet. Nu är vi överens om att vi ska gå fram så att Finansinspektionen kan införa ett amorteringskrav, säger Per Bolund i Ekots lördagsintervju.

Förslaget ska först skickas på remiss för att därefter göras om till lagstiftning och gå till riksdagen. Vad förslaget egentligen innebär är att lagstiftarna tydliggör Finansinspektionens mandat så att det inte ska finnas några tveksamheter om att FI får införa amorteringskrav.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.