bygge– Regeringens mål att bygga 250 000 nya bostäder fram till 2020 är realistisk, speciellt om man räknar in bostäder som tillkommer genom ombyggnationer av andra fastigheter, men då måste de satsningar som lanseras få avsedd effekt. Vi förväntar oss även att bostadsbyggandet fortsätter upp något även nästa år men mot slutet av prognosperioden är utvecklingen mer osäker, säger Magnus Ohlsson, vice vd och Marknadsdirektör på Cementa.

Sveriges byggaktiviteter har stigit till nivåer vi inte sett sedan början av 90-talet och utvecklingen ser ljus ut framöver. Detta fastslår den halvårsvisa konjunkturrapport som Cementa och Prognoscentret ligger bakom. De grunddata Cementa bearbetar är hämtade från olika källor. Som exempel kan nämnas SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket.

Konjunkturrapport finns för nedladdning på www.cementa.se.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.