downtown city, cityscape of Dubai, United Arab Emirates, modern futuristic architecture daytime,  luxury traveling concept

I Dubai har det varit ett tungt år för både fastighets- och aktieägare . Under de senaste tolv månaderna har bostadspriserna fallit med 12,2 procent i emiratet, största fallet i världen. Detta enligt en rapport från fastighetskonsulten Knight Frank.

Minskande försäljningsvolymer och sjunkande priser har även satt press på fastighetsmäklarna, skriver DI. Och enligt Arabian Business förväntas flera mäklarföretag antingen gå i konkurs eller slås samman under året i takt med att den benhårda konkurrensen sätter press på mäklarnas marginaler som redan har halverats.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.