Picture taken 2005-04-17 14:38

Högsta Domstolen har beviljat prövningstillstånd i en boareatvist, som rörde en kommersiell affär mellan två bolag. Men ett par frågor i målet har även betydelse för köpare och säljare på privatmarknaden, skriver Fastighetsmäklarförbundet på sin hemsida.

Läs mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.