nybyggdEnligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som presenterades i början av sommaren, spås den totala volymen nybyggda bostäder i småhus och flerbostadshus hamna kring 42 000 lägenheter i år och knappt 45 000 lägenheter 2016. Boverket räknar med cirka 3-4 000 fler lägenheter per år om man undantar lägenheter som tillkommer genom ombyggnad.

Läs mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.