IMG_3625_4SEB:s privatekonom Jens Magnusson skriver i sitt boränteråd för augusti att svensk tillväxt visar styrka och bostadspriserna fortsätter uppåt. Men räntan är fortsatt rekordlåg och bolåneskulderna ökar i allt snabbare takt. Pressen ökar på politikerna att bromsa utvecklingen. När åtgärderna väl genomförs kan de påverka både befintliga och blivande bolånetagare.

Läs mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.