BlocketBostad_MÄN1535Hur har första halvåret 2015 gått för mäklarna? Går det att urskilja några trender? Hur ser konkurrensen ut och vad händer 2016? Vill man ta tempen på en hel mäklarkår är det enklaste knepet att prata med Blocket Bostads säljteam. Tillsammans träffar de totalt över hundra mäklare varje månad.

2015 har hittills varit ett rekordår. Amorteringskravet har drivit upp både antalet objekt och slutpriser. Vi ser fler bostadssäljare som väljer att nå ut till potentiella köpare genom webben framför de tryckta medierna. Samtidigt ligger mäklarbranschen långt efter den digitalisering andra branscher genomgått. Det är med försiktiga steg mäklarna vågar överge tidningsannonsen.

Den summeringen gör Michael Kempe, kundansvarig på Blocket Bostad och han får medhåll av kollegorna. Stor del av arvodet äts fortfarande upp av jämförelsevis dyra tryckkostnader trots att internetanvändningen ökar i landet. Den genomsnittliga tiden som svenska folket ägnar åt internet i hemmet är 12,9 timmar jämfört med den tryckta dagstidningen som upptar 2,3 timmar av svenskarnas tid per vecka.

– De kontor som lämnat print helt och hållet är duktiga på att förklara för säljare hur de får flest budgivare att upptäcka objektet. Man märker vilka mäklare som är vana att argumentera för digitala annonspaket och sälja dessa istället för att baka in en yta i lokaltidningen i arvodet. Det tjänar både mäklare och bostadssäljare på, säger Emma Brydner på Blocket Bostad. Hon gör jämförelsen att Blocket i princip är landets största lokaltidning, fast utan tryckkostnader.

Utöver den digitala utvecklingen finns det fler trender Blockets Bostadsteam reflekterar över. Visningarna tycks pågå längre tid, under andra visningsdagar än de traditionella söndagarna och måndagarna. Fler mäklare låter spekulanter boka egen visning. Videoannonser ökar likaså.

Det sägs att man i mäklarbranschen sneglar mycket på varandra. Ingen vill förändra sitt erbjudande radikalt då säljare oftast väljer mellan flera olika mäklaralternativ. Det som ena mäklaren kallar en unik fördel kan en annan mäklare hävda vara en ren och skär nackdel.

– Vi tror att de mäklarkontor som ändå vågar agera mer snabbfotat än andra kommer gå vinnande ur striden. Den digitala utvecklingen går så pass snabbt nu att det gäller att planera för varje ny kull bostadsköpare och säljare som växt upp med paddor och smartphones sedan barnsben, säger Josefina Persson, kundansvarig på Blocket Bostad.

Enligt Internetstiftelsen i Sverige tillbringar 16-25-åringar hela 21,4 timmar på webben varje vecka. Och även om det kan dröja ett par år innan denna målgrupp ska köpa sin första bostad kan man konstatera att det är just de yngre generationerna som står bakom de stigande siffrorna över internetanvändandet i Sverige.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.