bygglägetEnligt siffror från Byggtermometer, som är framtagen av Sveriges Byggindustrier, ökade den totala byggvolymen för startade projekt i Stockholms län mellan juli 2014 och juni 2015 med 72 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet av bostadsbyggandet bidrar mest till ökningen med sina 96 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 73 procent. Anläggningsmarknaden ökade också, men med 30 procent.

– Huvudstadsregionen fungerar som tillväxtmotor för hela landet och har därmed en särskild dragningskraft. Att det sätts igång en stor volym projekt är positivt för att tillgodose bostadsbehovet för alla som vill bo, studera och arbeta här, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening i ett pressmeddelande.

Stockholmsmarknaden har det senaste året haft en god utveckling på byggsidan och även landet i sin helhet visar på en stark ökning med 85 procent för igångsättandet av bostäder. Anläggningssidan ökar dock mer sett till hela riket än i Stockholm med en ökning på 46 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.