bostökDet råder fortsatt tillväxt för hushållens lån. Och det är framförallt bostadslånen som bidrar till den ökade tillväxttakten. Bostadslånens årliga tillväxttakt ökade med 0,3 procentenheter och låg därmed på 7,7 procent i juli. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer!

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.