Close up image of human hand drawing question mark with marker

SBAB har via en webbenkät gjord av Cint* frågat vilka åtgärder för att dämpa skuldökningen bland hushållen och prisuppgångarna på bostadsmarknaden som folket stödjer. 2 097 personer i åldrarna 20-80 år har svarat på enkäten. Och sammantaget visar resultaten att det finns ett ganska stort motstånd mot både återinförd fastighetsskatt och sänkta ränteavdrag medan byggsubventioner, bolånetak och amorteringskrav har ett visst stöd bland folket. Resultaten visar också att det, för ganska många, handlar om komplexa frågor som det är svårt att förstå sig på.

Här kan du läsa mer!

*Cint, förkortning för Consumer Intelligence, är ett företag som tillhandahåller målgrupper för användning i samband med internetbaserade undersökningar (över dator eller mobil).

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.