Hushållens förväntningar på bostadspriser ökar till 67 från förra månadens nivå på 66, enligt SEB:s bostadsindikator. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på fem procent vilket är samma som förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 75 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är samma nivå som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med en enhet, till åtta procent från förra månadens nio. Den sammantagna effekten blir därför en svag uppgång i Boprisindikatorn för juli månad. Andelen som tror på stillastående priser ökar med en procentenhet till tolv.

– För tredje månaden i rad ser vi en uppgång från redan mycket höga nivåer. Boprisindikatorn är nu bara en enhet ifrån rekordnoteringen från i mars i år. De enskilda tecken vi sett på en något lugnare utveckling inom vissa delmarknader verkar inte ha påverkat hushållens sammantagna syn på den framtida prisutvecklingen säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Förväntningar vänder uppåt

Jens_Magnusson1_2010
SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,22 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,20 procent.

– Det innebär ett slut på den senaste tidens successiva anpassning nedåt av hushållens förväntningar på reporäntan. Förväntningarna vänder nu alltså uppåt och det sker trots att Riksbanken under mätperioden meddelade ytterligare en sänkning, säger Jens Magnusson.

Binder räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn ökar i Norrland 

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar i Norrland från förra månadens 61 till 65 och i Västra Götaland från 64 till 66. I Svealand utom Stockholm minskar den från 66 till 64 och i Östra Götaland från 65 till 64. I Stockholm och Skåne ligger den still på 73 respektive 63.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juni till 7 juli.

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.