Under hela 2014 och första halvan 2015 har det låga utbudet varit den faktor som påverkat bostadsmarknaden allra mest. Nu har dock räntan gått om det låga utbudet i listan över vilka påverkansfaktorer som väger tyngst, det visar den senaste kvartalsprognosen Mäklarinsikt från Mäklarsamfundet.

Räntan är A och O

Det låga utbudet, som länge har varit den faktor som störst andel mäklare bedömt har störst påverkan på bostadsrättsmarknaden, har tappat en placering i den senaste prognosen. Räntan har istället gått om med 74 procent av mäklarna som bedömer att den har stor påverkan. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Nuvarande reporäntan ligger på -0,35 procent, och undersökningen gjordes innan den sista sänkningen den 2 juli.

På småhusmarknaden hittar vi räntan på en delad första plats med det låga utbudet. Även här har andelen ökat med 2 procentenheter, från 71 procent till 73 procent. Andelen mäklare som bedömer att media har stor påverkan på marknaden har varierat under 2015. I denna prognos har andelen ökat till 64 procent från 51 procent (småhusmarknaden) respektive 49 procent (bostadsrättsmarknaden) och hamnar därmed på en tredje plats bland påverkansfaktorerna.

JosefinUppling– Sker den rådande penningpolitiken på bekostnad av bostadskonsumenternas trygghet? Dagens ränteläge gör det billigt att låna pengar samtidigt som det låga utbudet ger snabba prisstegringar där folk vill bo. Det är hög tid för våra politiker att bekänna färg i bostadspolitiken, det blir en intressant höst, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Läget avgör

Utöver bedömning av småhus och bostadsrättsmarknaden innehåller Mäklarinsikt för det tredje kvartalet även en prognos för fritidshusmarknaden. På frågan ”Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus?” svarade 98 procent av mäklarna att sjönära läge är den faktor som påverkar mest. På andra plats kom indraget vatten med 87 procent och på tredje plats omgivningarna med 85 procent av svaren. ”Plats för många personer” har klättrat i listan över faktorer som höjer efterfrågan, 49 procent av mäklarna svarade att den faktorn är viktig.

– Att läget i hög grad styr attraktiviteten på fritidshusmarknaden är ingen nyhet, men det är intressant att faktorn ”plats för många” seglar upp. Såväl hem som fritidshus är nav i människors liv, jag tolkar de här siffrorna som att digitaliseringen inte lyckas minska lusten för mänskliga möten, tvärt om, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.