Nursing home sign on gray background

Igår i Almedalen presenterade Mäklarsamfundet en granskning som tecknar en dyster bild av bostadsmarknaden för äldre. Mer än hälften skulle vilja flytta nu eller i framtiden, men få tror att det kommer att finnas ett passande boende. 40 procent av kommuntjänstemännen ser pessimistiskt på tillgången på bostäder för äldre. Granskningen visar också att endast 15 procent av de äldre är nöjda med kommunens erbjudande av boende för äldre. Därför är det överraskande att drygt 80 procent av kommuntjänstemännen faktiskt bedömer att de äldre är nöjda.

– Att äldre väljer att bo kvar allt längre beskrivs som ett problem för hela bostadsmarknaden, det hindrar flyttkedjorna och gör det svårare för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Vår granskning visar att det finns fler hinder än höga reavinstskatter. Det är ett intressant faktum att så få av de äldre faktiskt är nöjda med de alternativ som står till buds och detta är en ”early warning” som måste tas på allvar, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet har i samarbete med TNS Sifo ställt frågor till allmänheten i åldersgruppen 60-79 år under perioden 16 februari till 5 mars 2015. Antalet intervjuer var 1016 st. Under samma tidsperiod ställdes också frågor till kommuntjänstemän med ansvar för äldrefrågor, 150 personer intervjuades.

Läs mer!

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.