beautiful fresh morning with sun rays and dramatic light

Skogsmark för cirka 89 miljarder förväntas byta ägare de närmaste fem åren enligt Skogsbarometerns senaste årliga undersökning från 2014. Den visar att hela 16 procent av skogsägarna planerar att göra en förändring av sitt ägande. Främsta anledningen är den allt högre medelåldern i kombination med en familjesituation där det inte finns någon lämplig person som är villig att ta över.

Bland de intervjuade svarar två tredjedelar att man planerar överlåta fastigheten inom släkten. Den resterande tredjedelen planerar att gå ut med hela eller delar av skogsfastigheten på öppna marknaden. Detta innebär totalt cirka 1,8 miljoner hektar skogsmark i enskild ägo kommer att byta ägare, det rapporterat FMF.

Årlig rapport om familjeskogsbruk

Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket som tas fram av Swedbank och sparbankerna samt LRF Konsult. Intervjuundersökningen, som omfattar olika kategorier av 750 skogsägare i olika delar av landet, genomförs av Sifo och har kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Man jämför med även med tidigare års resultat.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.