brådskaEfter Riksbankens senaste räntesänkning säger ekonomiprofessor Lars Calmfors till DN att det är bråttom att sätta in nya åtgärder mot hushållens växande skulder.

– Det är olyckligt att man ännu inte har ett bättre system på plats för att Finansinspektionen ska kunna hantera situationen. Det brådskar med ett amorteringskrav, jag tror att det är bra som en säkerhetsåtgärd, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Andra åtgärder som har diskuterats är att slopa skatteavdragen för räntor på bostadslån. Calmfors anser inte att det är rätt väg att gå för att kyla ner bostadsmarknaden. En sådan åtgärd skulle enligt honom skapa orättvisor mellan de som har eget kapital och de som måste låna.

– Därför är det mycket bättre att återinföra fastighetsskatten och behålla ränteavdragen, säger Calmfors.

Riksbanken sänker sin styrande ränta från -0,25 procent till -0,35 procent. Bankens direktion visar också i en prognos att ytterligare sänkningar kan bli aktuella.

Trots att inflationen stiger och konjunkturen i Sverige stärks sänks räntan. Skälet är att kronan har stärkts mer än vad bankens direktion räknade med på det förra penningpolitiska mötet i april. En starkare krona försvårar möjligheten för Riksbanken att nå sitt mål om en inflation på två procent. Genom att ytterligare sänka räntan hoppas Riksbanken att pressa kronkursen och därmed importera inflation när importerade varor blir dyrare.

Riksbankschef Stefan Ingves säger till DN att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar.

– Det betyder att man behöver göra mer på annat håll för att hantera den frågan.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.