Wooden judge gavel isolated on white background

Orsaken till flest anmälningar mot fastighetsmäklare är budgivningen på bostäder. Hittills i år har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, fått in totalt 169 anmälningar varav budgivningen svarar för nära en tredjedel. Skälen för många anmälningar varierar, men beror relativt ofta på missförstånd om reglerna, tror inspektionen.

FMI:s halvårsstatistik visar att kampen om bostäder på marknaden skapar irritation hos budgivarna på många håll. Anmälningarna som rör budgivningen slog under första halvåret av 2015 nytt rekord. 49 anmälningar som rör budgivningen har kommit in till inspektionen i år jämfört med 21 anmälningar 2013 och 37 stycken 2014.

Läs mer!

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.