NybyggeSituationen på bostadsmarknaden i storstadsregionerna oroar inte bara de som står utanför. Bland bostadsrätts- och villa/radhusägare anser vart femte hushåll att de påverkats negativt av utvecklingen på bostadsmarknaden och vart fjärde att de har små möjligheter att hitta och köpa ett nytt boende. Det visar en ny undersökning av Mäklarhuset.

Mäklarhuset har frågat drygt 2 200 bostadsrätt- och villa/radhusägare i Stockholms-, Skånes- och Västra Götalands län hur de ser på bostadsmarknaden och sina möjligheter att flytta till ett nytt boende.

Var fjärde har små möjligheter att flytta

Resultatet visar att 24,5 procent av bostadsrättsägarna och 26,8 procent av villa/radhusägarna anser sig ha små, eller mycket små möjligheter att hitta och köpa ett nytt boende. De som bor i bostadsrätt ser priset som ett större hinder till att flytta än de som bor i villa/radhus (66.5 procent kontra 57.5 procent). Villa/radhusägarna säger sig dock påverkas mer av reavinsten än de som har en bostadsrätt (36.8 procent kontra 32 procent).

Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.
Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

– Bostadsmarknaden håller på att bli en bostadsrättsmarknad. I centrum av storstäderna är omsättningen på bostadsrätter fortfarande stor, men rörligheten bland villaägare har bromsat in markant. En sådan obalans gör att flyttkedjan stannar upp, vilket får konsekvenser för enskilda grupper som exempelvis barnfamiljer, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Delad syn på bostadsmarknaden


De som äger sin bostad ser inte sig själva som solklara vinnare på de senaste fem årens utveckling på bostadsmarknaden. Av villa/radhusägarna anser 17,5 procent att de påverkats negativt. Bland bostadsrättsägarna är siffran 21,5 procent. Bland respondenterna anser ungefär hälften att bostadsmarknaden fungerar bra respektive dåligt. Och närapå hälften tror att bostadsmarknaden kommer att vara oförändrad om fem år.

– En sund bostadsmarknad kräver ett ökat utbud och en ökad rörlighet. Just nu råder en för stor osäkerhet kring utvecklingen på marknaden. En oro som skulle kunna dämpas av en tydlig idé för hur nya bostäder ska skapas och vilka ekonomiska regelverk som ska gälla, avslutar Erik Wikander.

Om undersökningen


Undersökningen genomfördes mellan 19 – 27 maj 2015. Totalt svarade 1143 bostadsrättsägare och 1121 villa/radhusägare i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. Respondenterna rekryterades via Mäklarhusets nyhetsbrev. Respondenterna fick besvara en digital enkät.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.