Unga i storstäder flyttar hemifrån senare än andra unga. Det visar Statistik från SCB. Dagens unga flyttar hemifrån omkring ett halvt år senare jämfört med de som flyttade under början av 2000-talet. Den genomsnittliga åldern vid flytten hemifrån var 21 år för kvinnor och nästan 22 år för män som lämnade föräldrahemmet under 2013.

I studien ingår samtliga personer som flyttat hemifrån under perioden 1990–2013 och som vid flyttillfället var mellan 15 och 35 år gamla.

Läs mer på SCB:s hemsida!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.