Pretty, female student looking at a desktop computer screen, learning unpleasant news about her exam results. University/office/school concept

Borttagandet av ränteavdraget kan drabba unga hårt visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland unga svenskar med bolån. Bland annat visar undersökningen att många är oroliga för att regeringen ska slopa ränteavdraget, speciellt i områden där prisökningen på bostäder varit hög.

Undersökningen visar också att många unga får svårt att klara av även en låg höjning av bolåneräntan. Redan vid tre procents ränta skulle över en tredjedel av alla unga under 35 år med ett lån på drygt 1, 5 miljoner* ha svårt att klara av den ökade utgiften om ränteavdraget tas bort. Om bolåneräntan stiger till fem procent skulle ungefär hälften (48 procent) av ungdomarna få svårt att klara av sin ekonomi. Finansinspektionens

– Den svenska bolånemarknaden” visar att unga upp till 35 år är den grupp som amorterar mest och att det är vanligare med blancolån i de yngre åldersgrupperna, det bidrar också till ökade månadskostnader, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank.

Belåningsgraderna är högre för de unga hushållen vilket sannolikt beror på att unga hushåll generellt sätt inte har samma möjligheter att använda sparat kapital som insats till sin bostad och därför kan ett slopande av ränteavdraget påverka den gruppen hårde än andra grupper.

I Stockholm uppger 70 procent att de är oroliga för att regeringen ska besluta om att slopa ränteavdraget och nästan hälften (44 procent) att de skulle få svårt med den extra utgiften redan vid en höjning av bolåneräntan till tre procent. Om räntan höjs till fem procent uppger nästan sju av tio (66 procent) att det skulle kännas i plånboken.

– Eftersom priserna är så mycket högre i Stockholm och man redan har en tuff situation med bolånetaket visar detta att många av de som redan har lån kan få problem. Inträdet på bostadsmarknaden riskerar att bli så högt att ungdomar med normal inkomst kommer få det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Rikard Josefson.

– Sverige behöver en bättre bostadspolitik och en finanspolitik som stöttar sparande och konsumtion. Amortering, ränteavdrag och sparande måste sättas i ett helhetsperspektiv. Om man väljer att ta bort ränteavdraget kanske det ska ske långsamt så att hushållen hinner anpassa sig och helst som en del av ett större reformpaket som gäller hela fastighets- och kapitalbeskattningen, säger Rikard Josefson.

*Källa: Genomsnittligt lån för unga enligt ”Den svenska bolånemarknaden” (FI), mars 2015.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.