bostSocialdemokraterna vill bygga om Sverige med ett nytt halvmiljonprogram. Det framkom i helgen då Socialdemokraterna samlades till kongress i Västerås. Temat var ”framtidens jobb och framtidens folkrörelse”. Mellan 2020 och 2030 ska uppemot 500 000 nya bostäder byggas, enligt ett beslut på kongressen. Socialdemokrater ser satsningen som partiets största bostadsprojekt på över tio år.

Socialdemokraterna har sedan tidigare satt upp ett mål om att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020, rapporterar DN. Nu utvidgas målet till ett halvmiljonprogram som sträcker sig ända fram till 2030. S-kongressens beslut är att i genomsnitt 45 000 bostäder ska byggas varje år mellan 2020 och 2030.

För att finansiera bostadsbyggandet vill S använda våra framtida pensionspengar. Beslutet innebär att AP-fonderna ska få ökade möjligheter att investera i bostadsbyggande och infrastrukturprojekt. För regeringen är vinsten med den lösningen att man slipper hitta finansiering på annat håll.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.