iphone-ipad-nexus-flat-alphaIdag, tisdag, träffades Mäklarsamfundets medlemmar vid ett extra årsmöte i Stockholm för att diskutera hur man ska gå vidare i Hemnetfrågan. Medlemmarna slöt enhälligt upp bakom styrelsens rekommendation enligt följande:

– Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut för styrelsens fortsatta arbete som innebär att styrelsen ska förhandla, utreda och skapa bästa möjliga förändring av ägarbilden i Hemnet för mäklarnas och mäklarnas kunders bästa.

– Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut innebärande att förhandla med alla aktuella budgetgivare.

– Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut innebärande att före verkställande av förändrad ägarbild så ska kallas till nytt extra eller ordinarie årsmöte.

På det extra årsmötet idag presenterade styrelsen resultatet av sitt arbete och som väntat var diskussionen engagerad där olika åsikter och frågeställningar stöttes och blöttes. Alla är överens om att ett Hemnet behövs för framtiden och som fortsätter att vara till nytta för fastighetsmäklare och bostadskonsumenter. Det är bara att konstatera att det uppkommit en situation där flera ägare vill sälja, skriver Mäklarsamfundet på sin hemsida. ”Därför behöver vi i Mäklarsamfundet göra några viktiga vägval, som handlar om vår gemensamma framtid. Viktigast är att hålla ihop branschen på ett sätt som gör att både enskilda fastighetsmäklare och mäklarföretagen blir överens om vilka steg som ska tas för att skapa största möjliga nytta för konsumenterna och för branschen.”

– Vi befinner oss i en speciell situation där det finns förutsättningar att samlas i branschen och göra någonting riktigt bra, där vi tillsammans är med och fortsätter utveckla den största och mest attraktiva sajten för bostadssök på ett sätt som gynnar både mäklare och konsumenter, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.

– Varje ägare måste bedöma, analysera och värdera de alternativ som finns. Idag har vi diskuterat vår gemensamma framtid och Mäklarsamfundets ledstjärna vid utvärderingen har varit vad som är bäst för mäklarkåren och konsumenterna, säger Anders Edmark.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.