huset_huvudentren_lowFallande bostadspriser, risk för krig i Ukraina och ökad oro i Grekland kan skapa stress i det svenska finansiella systemet. Riksbanken kräver fler åtgärder av storbankerna – som delar ut mer än någonsin till sina ägare. Ett amorteringskrav motsvarande åtminstone Finansinspektionens förslag bör snarast införas.

I en rapport som publicerats idag går Riksbanken till attack och kräver ytterligare åtgärder för att minska hushållens vilja att skuldsätta sig. Riksbanken anser att det är dags att ändra ränteavdraget samt utöka utbudet av bostäder i Sverige. Dessutom är det bråttom.

För att minska sårbarheterna och riskerna i hushållsektorn krävs åtgärder som angriper de bakomliggande orsakerna till den ökade skuldsättningen. Det behövs reformer för att minska hushållens vilja att skuldsätta sig, som till exempel ett ändrat ränteavdrag och reformer för att öka utbudet av bostäder. Det kan dock ta tid att genomföra och uppnå effekt av sådana åtgärder. Det är därför angeläget att ett sådant reformarbete påskyndas.

Riksbanken bedömer också att det behövs andra åtgärder. Ett amorteringskrav motsvarande åtminstone Finansinspektionens förslag bör snarast införas. Andra möjliga kompletterande åtgärder är till exempel ett skuldkvotstak och en skärpning av kraven för bankernas kreditprövning av enskilda hushåll.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.