small three-dimensional house of banknotes with a red tag.

Enligt SEB:s boprisindikator, som steg till 66 i juni från 65 i maj, ökar de svenska hushållens förväntningar på bostadspriserna.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger att boprisförväntningarna är stabila på en mycket hög nivå.

– Siffran för juni är bara två enheter lägre än rekordnoteringen från mars i år (68) och visar att turerna kring till exempel ett reglerat amorteringskrav verkar ha mycket liten påverkan på svenskarnas syn på bostadsmarknaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 75 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, vilket kan jämföras med 73 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser var 9 procent (8).

Hushållen tror i genomsnitt att reporäntan ligger på 0,20 procent om ett år, mot 0,28 procent vid förra undersökningen.

– Trenden att hushållen successivt sänker sina reporänteförväntningar fortsätter. Gapet mellan hushållens och den övriga marknadens bedömningar minskar därmed, även om det fortfarande är betydande”, säger Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, mot 4 procent föregående månad.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.