two 3D men carrying a model of house

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) ökade med 0,2 procentenheter, från 6,3 procent (reviderad) i mars till 6,5 procent i april. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 128 miljarder kronor. Det är en ökning med 187 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år, varav bostadslånen stod för 164 miljarder.

Totalt uppgick hushållens bostadslån till 2 541 miljarder kronor i slutet av april och hade därmed en årlig tillväxttakt på 6,9 procent. Tillväxten för hushållens konsumtionskrediter uppgick till 3,5 procent medan lån med övriga säkerheter hade en tillväxttakt på 5,3 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 181 respektive 405 miljarder.

Källa www.scb.se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Amnesovergripande-statistik/Finansmarknadsstatistik/Aktuell-Pong/37270/Behallare-for-Press/390881/

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.