uym85ugp9e5szmz99dlx
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarstatistiks senaste siffror visar en fortsatt svag prisuppgång både på bostadsrätter och villor. I riket har både bostadsrätter och villor stigit med 1 procent den senaste månaden. Både antal affärer och efterfrågan fortsätter att ligga på höga nivåer även om det extrema högtrycket har dämpats.

På riksnivå visar siffrorna en uppgång på 1 procent för både bostadsrätter och villor den senaste månaden. På 3 månader har bostadsrätter gått upp 6 procent medan villor stigit med 5 procent. I storstadsområdena har priserna gått upp 0-2 procent den senaste månaden.

– Det extrema högtrycket vi haft på marknaden har avtagit något. Efter Finansinspektionens besked att amorteringskrav inte kommer den första augusti så har den värsta stressen lagt sig och både säljare och köpare tar det lite lugnare. Men omsättning och efterfrågan ligger fortfarande på höga nivåer vilket medför att priserna fortsätter att stiga men i en lägre takt, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån och fortsätter:

– Nu går vi in i en lugnare period på bostadsmarknaden. På sommaren sjunker både utbud och efterfrågan relativt mycket. Det blir intressant att se hur utbud och efterfrågan kommer att utveckla sig när marknaden kommer igång igen efter semestrarna. Om inget drastiskt händer i vår omvärld tror jag att vi kommer få en marknad som liknar den vi har idag.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.