happy family of three-dimensional creatures on the background of the house.

För de flesta unga är kontantinsatsen till det första boendet en stor utmaning. Men en undersökning från Länsförsäkringar visar att föräldrarna är mer villiga att bidra ekonomiskt än vad barnen tror. Samtidigt finns det många som inte ser någon möjlighet alls att köpa en egen bostad.

– Intressant att så pass många fler föräldrar än vad ungdomarna tror kan tänka sig att hjälpa till vi bostadsaffären. Men många föräldrar har varit med om en stor värdeökning av sin egen bostad och tycker sannolikt att de har utrymme för att utöka sina egna bolån och hjälpa barnen, kommenterar Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att var femte förälder kan tänka sig betala hela kontantinsatsen.

Läs mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.